Pojkar försöker


”Pandemin har gett mig större självförtroende”

Villkor Han vill lyfta skolans pojkar Intresset för Fredrik Zimmermans avhandling om anti-pluggnormer bland pojkar blev större än han kunnat ana. Nu har han gett ut en bok om hur vuxna kan hjälpa pojkarna att lyckas bättre i skolan. Med den hoppas han minska vad han menar är ett av skolans största likvärdighetsproblem.

pojkar försöker

Det har han fått av sin fru, hon som han i sin tur kallar för världens bästa hårdrockslåt i tackorden i sin doktorsavhandling. Insidan av sin kontorsdörr har Fredrik Zimmerman fyllt med foton på deras son Hamilton, från att han låg i magen tills nu, drygt sex år senare.

Optimism och sammanhang skyddar

Han hade svårt för skrivande i skolan, kände sig alltid tryggare med att uttrycka sig muntligt. När han blev klar med avhandlingen för ett och ett halvt år sedan trodde han inte heller att fler än de närmast berörda skulle läsa den.

pojkar försöker

Men den väckte stort intresse i skolvärlden, ledde till att han bjöds in att föreläsa runt om i hela Sverige och slutligen till att han skrev en populärvetenskaplig bok om hur pojkar kan lyckas bättre i skolan. Pojkar som grupp presterar sämre än flickor Bakgrunden till Fredrik Zimmermans forskningsintresse är att pojkar som grupp presterar sämre än flickor, en trend som blivit allt starkare.

Detta gäller även om man pojkar försöker hänsyn till faktorer som föräldrarnas utbildning, utländsk härkomst eller dating i odensbacken barnen växer upp i glesbygd respektive stad. Som dåvarande adjunkt och sociolog med särskilt fokus på ungdomskultur, ville Fredrik Zimmerman därför förstå orsakerna bättre och valde att studera hur normerna kring hur en kille bör vara påverkar pojkarnas syn på studier.

På skolor där det råder en anti­pluggkultur bland pojkar finns det, enligt hans egen och andras forskning, ett maskulint ideal enligt vilket det är tjejigt att plugga. Därför kan det innebära en social kostnad för pojkar att vara ambitiösa i skolan, till exempel att de förlorar i status eller blir retade.

Det kan göra att de i stället stökar runt och på andra sätt öppet tar avstånd från skolan. En miljö med en killjargong som är fysiskt tuff och verbalt hård, kan göra det svårare att våga bryta mot normen och kan också ta fokus från studierna. pojkar försöker

Где-то в самом низу шахты воспламенились процессоры. ГЛАВА 105 Огненный шар, рвущийся наверх сквозь миллионы силиконовых чипов, производил ни на что не похожий звук. Треск лесного пожара, вой торнадо, шипение горячего гейзера… все они слились в гуле дрожащего корпуса машины. Это было дыхание дьявола, ищущее выхода и вырывающееся из закрытой пещеры. Стратмор так и остался стоять на коленях, парализованный ужасающим, неуклонно приближающимся звуком.

Om lärarna konsekvent avbryter och säger ifrån vid sådana beteenden skapas inte bara mer trygghet och studiero för alla, utan också utrymme för andra killnormer att ta plats. Det skedde vid skolan där Fredrik Zimmerman gjorde sin fallstudie och där ledning och lärare aktivt skapade en positiv norm för både killar och tjejer att plugga.

pojkar försöker

Där var det även tydligt att ett kontinuerligt arbete och samtal kring studieteknik var viktigt för normskapandet och prestationen, inte minst för pojkarna. Fredrik Zimmerman talar om att pojkar behöver få en bredare repertoar av förmågor.

Olika förväntningar på flickor och pojkar Flickor och pojkar stressas av olika saker Det hälsofrämjande arbetet i skolan behöver utveckla strategier som tar hänsyn till flickors och pojkars olikheter vad gäller livsstil och hälsa. Detta framkommer i en avhandling skriven av Marie Wilhsson. Den här artikeln presenterar resultat av forskning. Texten är framtagen vid ett universitet eller högskola på uppdrag av Skolverket. Läs om hur vi sammanställer och sprider kunskap om resultat av forskning Ungdomar strävar efter att lyckas i livet.

Han pekar på hur flickor traditionellt fostras mer i kommunikation och omsorg och hur det hjälper dem att lyckas i skolan för att det utvecklar deras språk, självdisciplin, tålamod och förmågan att förstå vad vuxna förväntar sig.

Pojkar behöver också kunna utrycka sina känslor och inte bara visa sig tuffa och tåliga. Pappor positiva maskulina förebilder I sin bok inkluderar han forskning som föll utanför avhandlingens avgränsning.

Flickor och pojkar stressas av olika saker

Bland annat lyfter han där pojkar försöker pappors möjlighet att vara positiva maskulina förebilder. Han har också ett kapitel om biologins betydelse för pojkars och flickors skolprestation. Flickor har till exempel generellt sett en tidigare utvecklad språklig förmåga, men vuxna pratar och läser också mer med flickorna, så skillnaden mellan dem och pojkarna blir ännu större.

Vi är inte biologiskt determinerade utan hjärnan utvecklar de förmågor man använder. Han försöker själv lära sin son att sätta ord på, och vara öppen med, hur han mår.

Olika förväntningar på flickor och pojkar

Till exempel berättade Fredrik Zimmerman för sonen när han var nervös inför en föreläsning. Det är man ibland. Inom akademin har kvinnor också ifrågasatt hans fokus på just pojkar, vilket lett till att han hela tiden framhåller hur viktig frågan är även för flickornas skolmiljö och jämställdheten.

Vi kan väl pojkar försöker i att pojkar mår dåligt och flickor mår dåligt och jobba ihop kring det, säger Fredrik Zimmerman. Fredrik Zimmerman läser för sin son Hamilton — något vuxna bör göra mer för pojkar för att de ska klara sig bättre i skolan.

För vissa ungdomar var klädstilen och musikvalet mest ett sätt att få tillgång till en gruppgemenskap, berättar han. I början av gymnasiet skolkade han mycket, men i tvåan bestämde han sig för att sluta med det.

 1. Han vill lyfta skolans pojkar – Universitetsläraren
 2. Göra på dejt i aneboda
 3. Плечи Беккера обмякли.

Det innebar att han var tvungen att lämna bakom sig de kompisar som fortsatt struntade i skolan. Hårdrocken har han hållit fast vid och när favoritbandet Iron Maiden turnerar i Europa reser han runt och ser flera av konserterna.

Studie: Fostra pojkar som flickor så lyckas de bättre

Hårdrock är enligt Fredrik Zimmerman det bästa medlet för att rensa pojkar försöker, och det är också vad som ibland flödar ur de små högtalarna på hans ytterst avskalade och städade skrivbord. Han berättar att hans hem är ännu mer ordningsamt bortsett från sonens leksaker och som ansvarig för olika kurser ser han det som sin viktiga uppgift att planeringen och det praktiska är i ordning så att studenterna kan fokusera på studierna till procent.

För tillfället undervisar han på en kurs i utbildningsvetenskap som samtliga lärar- och förskollärarstudenter går.

 • Dating sites i haparanda
 • Studie: Fostra pojkar som flickor så lyckas de bättre | SvD
 • Skadegörelse, Två unga pojkar försöker bryta sig in i bilar., Gävle, 25 nov
 • Hitta sex i sköldinge

Innan han började doktorera hade han jobbat som adjunkt vid högskolan sedan och var bland annat mentor för studenter med olika neuro­psykiatriska diagnoser. Under åren som adjunkt tog han på sig flera pojkar försöker vid högskolan, men med tiden inskränktes de möjligheterna för personal som inte hade disputerat.

Han märkte också hur Universitetskanslersämbetets granskningar ledde till att det talades i negativa ordalag om pojkar försöker närvaro. Vi har enormt duktiga och uppskattade adjunkter och de behövs, särskilt på sådana här utbildningar som ska ha stark arbetslivsanknytning, säger Fredrik Zimmerman.

pojkar försöker

Sociala normer, relationer, etnicitet och klass Efter årsskiftet kommer han att fortsätta forska på hur sociala normer och relationer i skolan skapas, men med ett vidgat fokus som inkluderar flickor liksom kille söker pojkvän etnicitet och klass påverkar förutsättningarna att prestera i skolan.

Ett klassperspektiv som han nämner i sin avhandling är arbetarklassens traditionella kroppsarbetarideal som har ställts i kontrast till skolans studieideal.

Han vill lyfta skolans pojkar

Förr kunde pojkar lämna skolan och klara sig bra genom arbete i industrin, men de jobben har förändrats och i stället väntar nu ofta arbetslöshet, låg social status och psykisk ohälsa. Inom medelklassen är det vanligare att antipluggnormen tar sig uttryck som en kultur där pojkar visserligen kan få ha bra betyg utan att förlora i status, men de ska inte visa att de är ambitiösa i sina studier eller att de har ansträngt sig.

Det bästa från Paradise Hotel 2020 - Robin

Det ska i stället framstå som talang. Pojkar försöker sin egen skolgång känner han igen mönstret bland pojkar att bli specialister genom att strunta i de ämnen de har svårt för och satsa på dem de redan är bra på.

Fler händelser i närheten

Lärosäten: Högskolan i Borås Fakta Fredrik Zimmerman är lektor i barn- och ungdoms­vetenskap på sektionen för förskol­lärar- och lärarutbildningen vid Högskolan i Borås. Han har två stora intressen: hårdrock och löpning, och gärna båda två samtidigt.

 • Par söker man i nolby
 • Flickor och pojkar stressas av olika saker - Skolverket
 • Pojkar försöker imponera på tjejer | Videoman
 • Mötesplatser för äldre i järnskog

När något av hans favorit­band har släppt en ny skiva väntar han med att lyssna på den tills han kommer ut och springer. Han springer ett eller några maraton och pojkar försöker per pojkar försöker, men sedan hans son föddes har han ändå dragit ner på löpningen.