Nyköpings s: t nicolai par söker man. Svedelius minnes- och hjälpstiftelse - Nyköpings församling


Fragmentet kommer från den stora klockan som satt i Östra klockstapeln, på berget ovanför Anna-Stinas och hen­ nes makes bostad. När Anna-Stina fick låna hem fragmentet var den märkt av branden — nyköpings s: t nicolai par söker man och kolsvart. Efter några veckor tog hon med sig fragmentet till sin smedja. Hon täckte.

Webbkalender

Anna-Stina Åberg fortsatte att bear­ beta fragmentet med olika verktyg. Mer blänkande gult trädde fram. Men det som fascine­ rar henne allra mest är själva hantverket och mönstret. Det är så utsökt barocktjusigt och välgjort att vem som helst kan inte ha gjort det. Jag tror att det mycket väl kan vara självaste Henning Petri — eller möjligt-vis någon av hans gesäller — som gjort det.

Nu hoppas Anna-Stina Åberg att fragmentet kommer att visas för allmän­ heten framöver. Hur det blir med den saken kan du läsa om på församlingens hemsida senare under året.

Sörmlands Nyheter

Nya museet vill visa storklockan Bränd och sargad men likafullt en viktig symbol för många ­Nyköpingsbor. I höst får storklockan ett nytt hem. Vem var Henning Petri? Navigeringsmeny Henning Petri var guldsmed, från verksam i Nyköping där han omkring blev rådman.

Petri finns representerad vid Nordiska museet, Statens historiska museum och National­ museum i Stockholm. Vad är franska liljan? Fransk lilja är en särskild stiliserad ornamentbild som har använts i många olika sammanhang.

Sedan tidig medeltid har den använts inom kristen konst, bland annat har de tre kronbladen reflekterat en utbredd koppling till treenigheten. Mycket talade i stället för att — som brukligt — gjuta om den och på så sätt låta klockan återuppstå.

nyköpings s: t nicolai par söker man

Histo­ riskt sett är det så man gör med skadade klockor, berättar byggnadsantikvarie Kjell Taawo på Sörmlands museum. Ur en kulturhistorisk Kjell Taawo. Men undersökningar visade på att materialet i klockan förmodligen är kontaminerat, orent. Kvaliteten i en om­. Så nu får den eldhärjade storklockan bli museiföremål i stället. Inte mindre än på Sörmlands museum som i november slår upp portarna till sina nya lokaler i Nyköpings västra hamn.

Nyköping invånare

Vi vet att klockan har ett starkt symbolvärde för många Nyköpingsbor, det var många som sörjde när klockstapeln brann ned. Inlägg navigering Det känns roligt att klockan får en hemvist dit alla har tillgång. Bergholtz — en anrik klockren Ett klockrent uppdrag.

nyköpings s: t nicolai par söker man

Det har Bergholtz Klockgjuteri haft i fem generationer. Sedan dess ljuder varje dag klockan 9, 12, 15 och 18 en psalm över Stora torget.

Nyköpings st nicolai romantisk dejt

Nu är det dags igen för ett samarbete med Nyköpings församling. Bergholtz har fått i uppdrag att leverera tre nya kyrkklockor till återuppbyggnaden av Östra klockstapeln.

nyköpings s: t nicolai par söker man

Även det ett gammalt anrikt klockgjuteri, säger Bo Berg­ holtz. Kyrkklock­ or tillverkas av Bo Bergholtz. Brons ger lång dejta i anundsjö och har bomhus dejting lämpligt lång efterklang, till skillnad från stål som har en sämre ef­ terklang.

Men några sådana slit-och-slängtankar finns inte hos klockgjutarna.

Other languages with Google Translate

På och talen byggdes många nya kyrkor ute i de svenska bostads­ områdena. Nu för tiden är det ovanligt med nybyggen, det är mest trista händel­ ser, exempelvis bränder, som genererar efterfrågan av nya kyrkklockor. Där har man en hel del klockor av stål som nu byts ut i snabb takt, på grund av den dåliga efterklangen. Av den anledningen har man lagt ut den spora­.

Nyköpings Sankt Nicolai församling - Riksarkivet - Sök i arkiven

Nu har kyrkorådet i Nyköpings för­ samling beslutat att det ska bli enligt för­ slaget som gruppen tog fram. På klockorna kommer det att finnas tidigare klockors bi­ beltexter, historik samt verser från psalm Från himlens höjd jag bringar bud. Den skrevs av Martin Luthermen har an­ knytning till Nyköping via Olaus Martini, som översatte den.

S:t Nicolai kyrka Olaus Martini var kyr­ koherde i S:t Nicolai församling i Nyköping innan han valdes till ärkebiskop.

Södertäljebor häktade för grovt vapenbrott i Nyköping

Bibelord: Kom, låt oss jubla till Herrens ära och hylla vår klippa, vår räddning! Låt oss träda fram inför honom och tacka, hylla honom med sång och spel! Psaltaren Nyköpings församling har beställt tre klockor som väger runt 0,5 ton, 1 ton och 1,5 ton.

nyköpings s: t nicolai par söker man