Män relation, Storlek L T -shirt M


män relation

Utbildningsinsatser Mäns utsatthet för våld i nära relationer Både svensk och internationell forskning visar att grovt och upprepat våld i heterosexuella parrelationer i de flesta fall handlar om mäns våld mot kvinnor. Samtidigt visar undersökningar att även hetero- och homosexuella män utsätts för våld av sina partner och andra familjemedlemmar.

män relation

Det finns studier där män och kvinnor rapporterar lika stor utsatthet för våld av en partner. Men forskning visar att det rör sig om olika typer av våld.

män relation

Våldets karaktär Det är vanligare att män som utsätts för våld i nära relationer uppger att de har utsatts för psykiskt män relation än fysiskt våld. Det kan handla om verbala angrepp förlöjligande och mobbningisolering social eller ekonomisksvartsjuka, hot om fysiskt våld, hot om skilsmässa och förstörelse av personlig egendom.

män relation

Kvinnor utsätts oftare än män för grovt, upprepat och kontrollerande våld från en partner. När det gäller lindrigare former av våld som att bli knuffad, norra hestra träffa tjejer saker kastade på sig män relation bli dragen i håret drabbas män och kvinnor i liknande utsträckning.

män relation

I jämförelse med män är det också vanligare att kvinnor utsätts för sexuellt våld i nära relationer. Men män utsätts också för sexuellt våld framför allt i samkönade relationer som kränkande sexuella handlingar, våldtäktsförsök och våldtäkt. Publikation: "Genväg till forskning.

män relation

När män utsätts för våld i nära relation — hur ser det ut då? Våldet mot män sker dock oftare i offentliga miljöer och mer sällan i nära relationer.

Studien visar också att cirka 7 procent av kvinnorna och 1 procent av männen blivit utsatta för sexuellt våld av en aktuell eller tidigare partner någon gång efter 18 års ålder. Läs mer i kunskapsbankens ämnesguide om befolkningsundersökningen "Våld och hälsa" kom också den norska studien "Vold og voldtekt i Norge".

För misshandel mot män var andelen brott som begicks av en bekant person 45 procent. I den Nationella trygghetsunder­sökningen uppger 18 procent av de som utsattes för misshandel under att gärningspersonen var en närstående.

Den visade att drygt 9 procent av kvinnorna och knappt 2 procent av männen hade utsatts för allvarligt fysiskt våld. Cirka tio gånger fler kvinnor än män hade utsatts för sexuellt våld av en partner 5,5 respektive 0,5 procent.