Fristad hitta sex, Fristad hitta sex


Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Ny forskning: Musik gör äldre män gladare Hälsa 28 juni, Alla kan nog skriva under på att musik anspelar på känslor.

Viss musik gör oss gladare, annan musik nybro dejt lugn och visst finns det musik som påminner om något som gör oss ledsna.

Lil Baby - On Me

En nyligen gjord doktorsavhandling visade att äldre ensamma män fick ett ökat välbefinnande när de lyssnade på musik. Katarina Lindblad är musikterapeut och doktorand vid Örebro universitets forskarskola, Successful ageing.

fristad hitta sex fagersta dating sites

Hon har i sin doktorsavhandling visat att musik i vardagen påverkar äldre mäns hälsa och välbefinnande. Katarina Lindblad säger att i samband med pensionen då äldre män kan hamna i ensamhet och isolering så kan musiken lite som plåster på såren.

fristad hitta sex singel kvinna i ryd

Musiken fick männen att komma i kontakt med sina känslor och sedan få dem att försöka skapa en social gemenskap. Den där platsen där dom tillät sig själva att bli känslosamma fristad hitta sex att manlighet ifrågasattes. De män som sjöng i kör eller sysslade med musik som hobby tycket att musikutövandet gav dem självkänsla och självförtroende.

fristad hitta sex dejta i rämmen

Katarina Lindblads slutsats blev att musiken hjälper äldre män att vara i kontakt med sina känslor, vilket är ett behov som det inte finns mycket utrymme för i många andra sammanhang.

En annan slutsats hon drog var att de äldre männen fanns de stimulerande att lära sig nya fristad hitta sex och sedan prata om det med andra.

fristad hitta sex himledalen dejt

Det ena delen handlade om intervjuer av männen och den andra var att observera en grupp äldre och utsatta män när de lyssnade på musik tillsammans. Här kunde hon se att musiken gav en viss social gemenskap.

fristad hitta sex mötesplatser för äldre i s: t anna

De delade inte med sig om personliga saker eller minnen och känslor. De delade enbart musikupplevelsen som bidrog till deras välbefinnande.

Facebook rapporterar tekniskt fel som skäl till helgens massavstängningar av användare 6 juli, SVT rapporterar nu om de massavstängningar av enskilda användare som Facebook genomförde under helgen. Enligt Facebook ett tekniskt fel som nu rapporteras i efterhand. Men oaktat vad orsakerna var sätter det ljuset på de sociala medieplattformarnas roll i det demokratiska samtalet samt även hur nära dessa företag befinner sig i relation till den politiska makten. Dels att detta arbete inte är avstämt med oppositionen i nämnvärd omfattning utan även dels själva innehållet i Sidas […] Ansvariga för de svenska IS-sympatisörerna sitter kvar i orubbat bo 4 juli, SVT dokument om förhållandet i de kurdiska fängelser som håller svenska IS-sympatisörer fångar aktualiserar ansvarsfrågan om hur dagens situation kunnat uppstå.

Normerna för äldre män som säger att de inte ska visa känslor, som kvinnor, är för många en svaghet, vilket för att de undviker sociala aktiviteter som oftast lockar kvinnor. Katarina Lindblad drog slutsatsen att man bör se över de utbud som finns och utveckla aktiviteter så att de även tilltalar äldre män. Musik kan var ett sätt som ger mervärde och ett ökat välbefinnande.

fristad hitta sex skeda speed dating

Av Inger Palm.