Dating sites i sätofta. Bemanningsföretag och rekryteringsföretag | Academic Work


Vi hjälper dig med rekrytering Academic Work är ett rekryteringsföretag med över bildafamilj dejting års erfarenhet i branschen som sedan starten förmedlat jobb till över young professionals.

dating sites i sätofta

Vi har fler än 40 rekryteringskonsulter runt om i Sverige som hjälper dig rekrytera rätt personal till er verksamhet, skräddarsytt efter dina behov. Vi hjälper dig med rekrytering inom en mängd olika kompetensområden, exempelvis inom teknikIT och ekonomi.

Bemanningsföretag Bemanning är ett samlingsnamn för att hyra personal och kompetens och passar bra om ditt behov av personal varierar som exempelvis vid en arbetstopp, organisationsförändring eller vakans.

dating sites i sätofta

Dating sites i sätofta på Academic Work ser till att ni har rätt person på rätt plats när behovet uppstår och tar fullt arbetsgivaransvar. Blir ditt behov mer långvarigt kan du när som helst rekrytera över medarbetaren. Vi hjälper dig att bemanna tjänster inom en rad olika kompetenssområden. Kontakta oss för bemanning i exempelvis StockholmGöteborg eller Malmö.

dating sites i sätofta

Kompetensbaserad rekrytering Vi är ett rekryteringsföretag som tillämpar en kompetensbaserad rekryteringsprocess för såväl rekrytering som bemanning. Metoden fokuserar på vilka personliga egenskaper som tjänsten kräver och tas fram tillsammans med våra erfarna rekryterare och konsultchefer. Den kravprofil som tas fram löper som en röd tråd genom hela rekryteringsprocessen.

Du får löpande information under processens gång och bestämmer själv hur delaktig du vill vara i rekryteringsprocessen. Som ett komplement till den kompetensbaserade intervjun rekommenderar vi i vissa fall att även använda arbetspsykologiska tester.

dating sites i sätofta

På så sätt får du mätbar och objektiv data som ger dig en bättre bild av kandidatens lämplighet och beslutsunderlag för urval. Vi på Academic Work påbörjar en ny process för varje enskilt uppdrag och marknadsför sedan uppdraget i vårt nätverk av young professionals.

dating sites i sätofta