Dating sites i linköpings s: t lars, Om Kulturarv Östergötland


Hittar du till Storgatan?

dating sites i linköpings s: t lars

Platser, Arkeologi Nu menar jag förstås inte den nya, moderna Storgatan i Linköping, som bara har drygt år på nacken. Gatan som fanns redan på talet och som det fortfarande finns kvar en liten snutt av, gömd inne i kvarteret Abboten.

dating sites i linköpings s: t lars

På talet motsvarade inte Linköpings trånga och vindlande gator vad man önskade visa upp i en residensstad. Staden skulle moderniseras och på modet var rutnätsplanen med långa raka gator och kvadratiska kvarter. På den tiden var Storgatan en viktig gata i staden och en ny sträckning behövdes.

Hitta sex i linköpings st lars

Den gamla gatan gick från landshövdingens dåvarande residens på yttre borggården uppe vid slottet, ner för backen och mynnade ut på stadens torg. År fattades beslut om en ny stadsplan. Alla stadens borgare kanske inte var så nöjda med beslutet.

De hade inte fått delta i det och det var många som drabbades; både av arbetet och av att de fick sina tomter uppstyckade.

File history

Arbetet gick långsamt framåt, trots att landshövdingen manade på och hotade med böter. Den nya Storgatan stod inte klar förrän på talet och delar av de planerade stadsplaneändringarna genomfördes inte alls. Den nya gatan drogs fram genom tomterna söder om den gamla. Den strök förbi längs torgets södra sida och vidare förbi S:t Lars kyrkogård för att leda fram till Nya Stångebro.

Här röstar man borgerligt I valdistriktet röstar man borgerligt.

Stadskartan från år över Linköping visar den gamla Storgatans sträckning mellan torget och slottet Lantmäteristyrelsen Akt D På den äldsta stadskartan från år kan man se hur sträckningen av Storgatan fram till den nya bron över Stångån finns på plats. Bron stod klar redan och gatusträckningen på kartan kallades då Landzgatan.

Ratings and reviews

Mellan slottet och torget har Storgatan vid denna tid fortfarande kvar sin gamla sträckning. På kartan kan man också se att nya kvarter med tomter lagts ut närmast Stångån.

När staden karteras på nytt, på den detaljerade kartan frånfinns hela den nya Storgatan med.

dating sites i linköpings s: t lars

Men inne i kvarteren mellan slottet och torget finns fortfarande den gamla gatan kvar. På stadskartan över Linköping dating sites i linköpings s: t larssom även visar de olika tomterna, syns både den gantofta på dejt och nya Storgatan Linköpings stiftsbiblioteks samlingar.

This Is Why Your Boyfriend Maybe Still Uses Online Dating Sites

F örra hösten gjorde vi en liten arkeologisk förundersökning i kv Abboten. Vi grävde tre provgropar på innergården där restaurangen Johannes kök har sin uteservering sommartid.

Dating matchmaker near Staden Belgium

En av groparna placerades på platsen för den gamla Storgatan. Där fanns lager som växlade mellan sand och sandiga kulturlager ner till ett djup av nära 2 m under nuvarande markyta.

dating sites i linköpings s: t lars

De ljusa sandlagren är spår efter att man ersatt en gammal gata med en ny. Gatan har byggts på eller lagats sex eller sju gånger där vi grävde vårt schakt En bit av ett djurben som hittades i ett lager som motsvarar den tredje gatan från botten har 14C-daterats till intervallet e Kr. En rimlig datering är troligen mot slutet av tidsintervallet.

Restaurang Taste of Thai, Linkoping

Direkt under det daterade lagret fanns en tunn trähorisont som kan vara rester efter en träbroläggning i den medeltida Storgatan.

Delar av den gamla Storgatan har undersökts tidigare.

dating sites i linköpings s: t lars

År schaktades stora delar av kv Apoteket som ligger mellan kv Abboten och Stora torget ut och då hittades bl a flera nivåer av gatans fortsättning ner mot torget, liksom en äldre något förskjuten föregångare. Där fanns även rester av bebyggelse.

File:Cohrs Linköping 1928.jpg

De undersökta lämningarna kunde delas upp i fem faser, från tidig medeltid till mitten av talet. Kanske var det så här det såg längs den medeltida Storgatan. Ett myller av folk och en blandning av stenhus och timmerhus, bodar och bostäder. Teckning Mats Gilstring, Östergötlands museum.

Vill ni veta mer om det vi hittade vid den arkeologiska förundersökningen så finner ni rapporten här Turistinformation om gömda och glömda platser hittar du hos Visit Östergötland. Författare: Ann-Charlott Feldt.